Χρήστης: Anonymous Φορέας:

Σελίδα / 2
Γ.Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης (Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού)» 2023DIAB27190

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
4η ΥΠΕ Διαβούλευση για εργασίες αποκατάστασης του συστήματος πυρανίχνευσης 2023DIAB27189

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
4η ΥΠΕ Διαβούλευση για την ετήσια προληπτική και επισκευαστική συντήρηση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 2023DIAB27188

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
7η ΥΠΕ - «ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ» 2023DIAB27187

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
7η ΥΠΕ - «ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ» 2023DIAB27186

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
7η ΥΠΕ - «ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 10 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ, 10 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 2 ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ - MONITOR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ» 2023DIAB27185

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
7η ΥΠΕ - «2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ» 2023DIAB27184

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΑΜΟΥ >> 2023DIAB27183

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.ΣΑΜΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΑΝΤΛΙΑΣ >> 2023DIAB27182

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 4η ΔΙΑΒ. Τ.Π - “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ” 2023DIAB27181

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2η ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ- ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON - LINE ΜΕΘΟΔΩΝ» 2023DIAB27180

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - 2η Διαβούλευση για «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» 2023DIAB27179

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - Προμήθεια « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» 2023DIAB27178

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2023DIAB27177

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 2023DIAB27176

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 03/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - Προμήθεια « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» 2023DIAB27175

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 02/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Διαβούλευση για την προμήθεια εκατό (100) Υβριδικών Οχημάτων 2023DIAB27174

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 02/10/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 3η ΔΙΑΒ. Τ.Π. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ (ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 2023DIAB27173

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 29/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «Τροχήλατο Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα με τοξοειδή βραχίονα (C-arm) Ορθοπαιδικής χρήσης (τεμ.1)» 2023DIAB27172

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 29/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΑΑΔΕ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «Προμήθεια συνόλου λύσεων υλικού και λογισμικού ασφάλειας» 2023DIAB27171

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 29/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.654,28 € ΠΕΡ/ΝΟΥ Φ.Π.Α., (K.A.E. 0879), (Π.Π.Π. 2023), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ» 2023DIAB27170

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 29/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 2η ΔΙΑΒ. Τ.Π - «Προμήθεια και εγκατάσταση Ακτινολογικού Συγκροτήματος (CPV 33111000-1)» 2023DIAB27169

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 29/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου» 2023DIAB27168

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 29/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3η ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΕΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» 2023DIAB27167

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 29/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 4
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - Προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» 2023DIAB27166

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 29/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΝ ΑΡΤΑΣ 2η διαβούλευση για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΡΤΑΣ , ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΤΑΣ,ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΜΕΛΙΣΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» 2023DIAB27165

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 29/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ ΔΙΑΒ. Τ,Π - Προμήθεια «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 2023DIAB27164

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 28/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Διαβούλευση για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" 2023DIAB27163

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 28/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒ. Τ.Π - Προμήθεια του είδους Αναλώσιμο Υλικό Αιμοδυναμικής (cpv 33111730-7 Υλικά αγγειοπλαστικής) 2023DIAB27162

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 28/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ <<ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ>> ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» 2023DIAB27161

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 28/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - 2η Διαβούλευση για προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Αυτόματους Αιματολογικούς Αναλυτές, Αναλυτές Αιμόστασης και Τ.Κ.Ε.» 2023DIAB27160

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 28/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Διαβούλευση για «Αναλώσιμα Υλικά Αποστείρωσης» 2023DIAB27159

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 28/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΔΙΑΒ. Τ.Π - «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ψ.Ν.Θ. 2023DIAB27158

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 27/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «ANTIKATΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Θ.Κ. ΚΑΡΤΕΡΩΝ» 2023DIAB27157

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 27/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 2η ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «Προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίου Διαγνωστικής Κυτταρολογίας» 2023DIAB27156

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 27/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΔΙΑΒ. Τ.Π. - « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 2023DIAB27155

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 27/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΔΙΑΒ. Τ.Π - Αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου 2023DIAB27154

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 27/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - Προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ- (ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ)» 2023DIAB27153

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 27/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 2
Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ "Η ΕΛΠΙΣ" ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ » 2023DIAB27152

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 26/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Διαβούλευση για "προμήθεια αντιδραστηρίων" 2023DIAB27151

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 26/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» - Διαβούλευση για «ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ» 2023DIAB27150

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 26/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» 2023DIAB27149

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 25/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 2
Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 2023DIAB27148

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 25/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - Προμήθεια Ρομποτικού Χειρουργικού Συστήματος 2023DIAB27147

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 25/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Διαβούλευση προμήθειας οφθαλμολογικού υλικού 2023DIAB27146

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 25/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΑΒ. Τ.Π. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΡΥΟΤΟΜΟΥ (ΚΡΥΟΣΤΑΤΗ)» 2023DIAB27145

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 25/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΤΑΙΠΕΔ ΔΙΑΒ. Τ.Π - Προμήθεια οχημάτων 2023DIAB27144

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 25/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ/Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ ΔΙΑΒ. Τ.Π. - Προμήθεια «Κλιματιστικής Μονάδας» 2023DIAB27143

Στοιχεία Διαβούλευσης
Δημοσιεύθηκε 22/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 2η ΔΙΑΒ. Τ.Π.- Ανάθεση των υπηρεσιών ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ και ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2023DIAB27142

Στοιχεία Διαβούλευσης Ανενεργή
Δημοσιεύθηκε 22/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 1
ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 2η Διαβούλευση για την προμήθεια του είδους «Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους» 2023DIAB27141

Στοιχεία Διαβούλευσης Ανενεργή
Δημοσιεύθηκε 22/09/2023   Τελευταία ανανέωση  
Σχόλια 0
Σελίδα / 2